Dane spółki

DANE REJESTROWE

Nazwa spółki: Orbico Stye Sp. z o. o.
Adres siedziby: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska
NIP 5222800353
KRS 0000251193
Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy (opłacony w całości): PLN 37.804.000,00

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Biurem Obsługi Klientów sklepu internetowego Merrell.pl
e-mail: sklep@merrell.pl

Kontakt z recepcją główną spółki
tel.: +48 22 461 03 04
e-mail: orbicostyle.pl@orbico.com