Dane spółki

DANE REJESTROWE

Nazwa spółki: Orbico Sp. z o. o.
Adres siedziby: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska
NIP 6462526337
KRS 0000046562
Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy (opłacony w całości): PLN 40 841 450,00

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Biurem Obsługi Klientów sklepu internetowego Merrell.pl
e-mail: sklep@merrell.pl

Kontakt z recepcją główną spółki
tel.: +48 22 461 03 04
e-mail: orbicostyle.pl@orbico.com