Ustawienia ciasteczek

Niezbędne pliki cookie Cookies

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawową funkcjonalność strony internetowej. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać poprawnie. Włączają podstawowe funkcjonalności witryny.

Lista ciasteczek w grupie Niezbędne pliki cookie
Nazwa ciasteczkaOpis ciasteczka
PHPSESSIDPliku cookie umożliwia użytkownikowi przejście do obszarów witryny wymagających uwierzytelnionego dostępu. Zapisuje on zalogowaną nazwę użytkownika i 128-bitowy zaszyfrowany klucz hasła.
private_content_versionDołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron odwiedzanych przez użytkowników i zapisuje je w pamięci podręcznej przeglądarki, aby zapobiec buforowaniu ich na serwerze.
persistent_shopping_cartPrzechowuje klucz (ID) zapisanego koszyka, aby umożliwić przywrócenie koszyka anonimowemu klientowi.
form_keyŚrodek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg znaków do wszystkich formularzy w celu ochrony przesyłanych danych (Cross-site request forgery).
storeŚledzi wersję sklepu wybieraną przez użytkownika.
login_redirectZachowuje stronę docelową, którą odwiedził użytkownik przed skierowaniem go do zalogowania.
mage-messagesŚledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi takie, jak: komunikat zgody na pliki cookie. Wiadomość jest usuwana z pliku cookie po wyświetleniu klientowi.
mage-cache-storageLokalne przechowywanie personalizowanych treści dla użytkowników, które włączają funkcje e-commerce.
mage-cache-storage-section-invalidationWymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.
mage-cache-sessidWartość tego pliku cookie powoduje czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej.
product_data_storagePrzechowuje konfigurację dla danych produktów powiązanych z ostatnio oglądanymi/porównywalnymi produktami.
user_allowed_save_cookieWskazuje, czy klient zezwala na zapisywanie plików cookie.
mage-translation-storagePrzechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego.
mage-translation-file-versionPrzechowuje wersję pliku przetłumaczonej treści.

Marketingowe pliki cookie Cookies

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia i gromadzenia danych dotyczących działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Pliki cookie przechowują dane użytkownika i informacje o jego zachowaniu, co pozwala serwisom reklamowym dotrzeć do większej liczby odbiorców. W zależności od zebranych informacji można również wykorzystać dane w celu personalizacji doświadczeń użytkowników.

Lista ciasteczek w grupie Marketingowe pliki cookie
Nazwa ciasteczkaOpis ciasteczka
section_data_idsPrzechowuje informacje klienta związane z działaniami inicjowanymi przez kupujących takimi, jak: informacje podawane w koszyku.
recently_viewed_productPrzechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów w celu ułatwienia nawigacji.
recently_viewed_product_previousPrzechowuje identyfikatory porównywanych produktów w celu ułatwienia nawigacji.
recently_compared_productPrzechowuje identyfikatory ostatnio porównywanych produktów.
recently_compared_product_previousStores product IDs of previously compared products for easy navigation.

Google Analytics Cookies

Zestaw plików cookie do gromadzenia informacji i raportowania statystyk użytkowania strony bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających Google.

Lista ciasteczek w grupie Google Analytics
Nazwa ciasteczkaOpis ciasteczka
_gaSłuży do rozróżniania użytkowników.
_gidWykorzystywany do rozróżniania użytkowników.
_gatSłuży do regulacji ilości żądań użytkowników.